Gräs eller så gräs –
Väljer du torv eller vill du så din egen gräsmatta? Genom att så din egen gräsmatta kan du trädgårda på ett budgetvänligt sätt.
Det tar lite längre tid att få gräsmattan grön. I den här trädgårdsbloggen hittar du tips om hur du får en fin grön gräsmatta. Och råd om årligt underhåll.

 

Så din egen gräsmatta eller använder du gräsmatta?
Du kan välja gräsmatta. Detta ger ett snabbt grönt resultat, men är också dyrare än att så din egen gräsmatta. Torv odlas på mattor på en torvodling. Du får då rullar av gräs med rötter och allt. Underlaget måste vara jämnt, fritt från stenar och innehålla tillräckligt med humus.

Beräkna det rätta antalet m2. För en rektangel är detta enkelt. Om du har en annan form ska du mäta den och fråga leverantören av torv efter rätt antal m2. Olika leverantörer har ett verktyg på sin webbplats för att beräkna detta.

 

Tid
Lägg en ny gräsmatta på våren eller hösten. Inte under de varma sommarmånaderna, för då är risken för fel stor.